Oleje i smary

Przemysł petrochemiczny zajmuje się przerobem ropy naftowej w rafineriach i zgromadzonych wokół nich instalacjach chemicznych. W jego zakresie znajduje się produkcja zarówno benzyny, jak i innych paliw ropopochodnych, a także surowców dla ciężkiej syntezy organicznej (etylen, propylen, aceton) oraz tworzyw sztucznych. Dzięki działaniom realizowanym przez ten przemysł powstają produkty i półprodukty chemiczne wykorzystywane do zaspakajania codziennych potrzeb.Ropę naftową poddaje się złożonemu procesowi technologicznemu, który polega na jej oczyszczeniu, podgrzaniu do temperatury wrzenia i wprowadzeniu do komory destylacyjnej, w której chłodzi się opary. Kolejne frakcje skraplają się kolejno, według poniższej kolejności:ciężkie oleje

  • opałowe,
  • lekkie oleje opałowe,
  • nafta,
  • benzyna,
  • gaz,
  • eter naftowy.


Na samym dnie pozostają ciężkie frakcje, które poddaje się destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem. W tym etapie powstają oleje bazowe gotowych olejów smarujących.Ropa naftowa pochodząca z różnych złóż często różni się wieloma właściwościami, a nawet te same złoża mogą być pokładami o niejednolitych parametrach, dlatego tak ważna jest kontrola jakości wytworzonych produktów. Dodatkowo produkcja staje w obliczu nowych wyzwań technicznych i środowiskowych. Wymogi dotyczące jakości i wydajności stają się coraz bardziej istotne.
Oznaczanie jakości wymaga badań laboratoryjnych. Osiągnięte wyniki badań pozwalają na wyznaczenie odpowiednich parametrów i kategorii jakości produktów. Wśród najważniejszych pomiarów wyróżniamy:

  • wyznaczanie profilu składu pierwiastkowego w olejach i smarach ( do pomiaru polecamy Spektrometr PI-300 XRF).Okno pomiarowe Spektrometru PI-300 XRFRekomendowane urządzenia do olejów i smarów: