System Detekcji Skażenia: Bramka DozymetrycznaSystem Detekcji Skażenia jest urządzeniem bazującym na kompaktowych bramkach dozymetrycznych typu BD-01. Został on zaprojektowany do ciągłego monitoringu wielkości promieniowania jonizującego typu gamma. Aparat spełnia normę PN-EN 62022 dotyczącą instalowanych na stałe monitorów do kontroli i wykrywania promieniowania gamma emiterów zawartych w materiałach nadających się lub nienadających się do recyklingu, przewożonych pojazdami. Zarówno pojazdami kolejowymi, samochodami, jak i innymi środkami lokomocji.System pozwala uniknąć kosztownego w skutkach radioaktywnego skażenia obszarów: składowisk odpadów, złomu, śmieci, urządzeń, zakładów pracy – hut, produktów oraz personelu poprzez ciągłe monitorowanie wybranych obszarów np. bram samochodowych, kolejowych, przejść ruchu pieszego i kołowego. System sam w sobie jest bezpieczny, nie generuje promieniowania jonizującego.Bramka dozymetryczna PI-MSKA 02 BD 01 MOD Ɣ–2 – model montowany na transporterach
i podajnikach

Bramka dozymetryczna PI-MSKA 02 BD 01 MOD Ɣ–2 – wizualizacja: model montowany np. na lotnisku, wersja bagażowa kontrola promieniowania gamma i neutronowego.

Przykładowe oprogramowanie BD 01 SMS: stan spoczynku i wywołanie alarmu radiacyjnego.

Przykład realizacji – list referencyjnyDowiedz się więcej: Przykładowe wymiary bramki BD-01/SMS 

DO POBRANIA:PRODUKTY POWIĄZANE


Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb: