Homogenizatory

Homogenizacja jest procesem polegającym na wytwarzaniu jednorodnej mieszaniny ze składników, które w standardowych warunkach nie mieszają się ze sobą. Posiada szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle spożywczym, jak i farmaceutycznym, kosmetycznym i chemicznym. Homogenizacja Homogenizacja wpływa na podniesienie ujednorodnienia struktury układy, a tym samym zwiększa stabilność emulsji.


Wyróżniamy wiele metod homogenizacji. Urządzenia służące do tego celu nazywamy homogenizatorami. Najczęściej wykorzystuje się homogenizatory wirnikowe i ciśnieniowe, których działanie opiera się na przeciskaniu produktu przez wąskie szczeliny pod zwiększonym ciśnieniem. Jednak powstawanie emulsji może wystąpić także na skutek działania ultradźwięków czy intensywnego mieszania.