Spektrometry

Spektrometria, czyli technika polegająca na interpretacji widm. Widma te powstają w wyniku oddziaływania danego rodzaju promieniowania na materię.Spektrometr jest urządzeniem, które wykorzystuje się do badania substancji we wszystkich stanach skupienia za pomocą widma mas atomów i cząsteczek, z którego zbudowana jest substancja. Wykorzystuje się go w wielu dziedzinach wiedzy, mi.in fizyce, medycynie, chemii, ochronie środowiska a także biologii molekularnej.


W związku z tym, że działanie spektrometru umożliwia przeprowadzanie badań w każdym stanie skupienia jest on wykorzystywany w wielu przypadkach. Znajduje on zastosowanie w laboratoriach naukowych, gdzie służy do identyfikacji materiału biologicznego. Pozwala na identyfikację związków chemicznych, a także ustalanie ich składów pierwiastkowy, dlatego też znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym.

DO POBRANIA: