Spektrometr promieniowania gamma MAZAR 02


Wielokanałowy analizator do określania skażeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych typ PI-MAZAR 02 jest precyzyjnym urządzeniem laboratoryjnym do ilościowego oznaczania pierwiastków  promieniotwórczych – potasu, radu oraz toru (i innych) w badanych materiałach. Możliwe jest też oznaczanie pierwiastków promieniotwórczych o energiach promieniowania w zakresie od ok. 50 keV do 3,2 MeV a nawet w zakresie innych energii po uprzednim ustaleniu. Wynik pomiaru podawany jest w Bq na kilogram badanej substancji (Bq/kg). Eksploatowane przez wiele lat ołowiane osłony w wysokim stopniu eliminują wpływ promieniowania zewnętrznego (pochodzenia naturalnego oraz będącego efektem ludzkiej działalności – próbne wybuchy jądrowe i termojądrowe, awarie reaktorów itp.) na wynik pomiaru.

Funkcje:

 • pomiar wartości stężeń potasu, radu i toru (w Bq/kg);
 • wyliczanie wartości współczynników kwalifikacyjnychf1 i f2;
 • wyliczanie wartości mocy dawki ekspozycyjnej 1 metr nad próbką wyrażonej w Gy/kg masy próbki;
 • wyliczanie wartości błędów pomiaru stężeń radionuklidów i współczynników kwalifikacyjnych.


System pomiarowy przeznaczony jest do określania stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach budowlanych, żywności, glebie, skałach, odpadach przemysłowych itp. Badania te pozwalają m.in. wyeliminować materiały, takie jak żużle i popioły o nadmiernej radioaktywności stosowane do produkcji materiałów budowlanych oraz gotowe materiały budowlane, jak cegły i cement, stosowane w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi i inwentarza żywego.


Normy

Urządzenie produkowane jest zgodnie z normą:

 • PN-EN 62598:2014-04 Aparatura jądrowa — Wymagania konstrukcyjne i klasyfikacja radiometrycznych przyrządów pomiarowych.
 • PN-EN 61010-1 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych.
 • Wyniki badań stanowią podstawę udzielania aprobat technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 4 poz. 29) w sprawie: wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie.
 • Konieczność badania materiałów stosowanych w budownictwie na obecność naturalnych pierwiastków promieniotwórczych wynika z obowiązującej w kraju ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz.U. Nr 3 poz.18), a szczegółowe wymagania określa, ustanowiona przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Instrukcja Nr 455/2010.


Zastosowanie

 • Analizator przeznaczony jest do określenia stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach budowlanych, żywności, glebie, skałach, odpadach przemysłowych itp.
   
 • Badania te pozwalają wyeliminować materiały o nadmiernej radioaktywności stosowane w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi i dla inwentarza żywego.
   
 • Wyniki badań stanowią podstawę udzielania aprobat technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r (Dz.U. Nr 4 poz. 29) w sprawie: wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz  kontroli zawartości tych izotopów.
   
 • Konieczność badania materiałów stosowanych w budownictwie na obecność naturalnych pierwiastków promieniotwórczych wynika z obowiązującej w kraju ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz.U. Nr 3 poz.18), a szczegółowe wymagania określa, ustanowiona przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Instrukcja Nr 455/2010.

DO POBRANIA:PRODUKTY POWIĄZANE


Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb: