Przemysłowe mierniki grubości
i gramatury TRAWERS
PI-SCANPROMierniki grubości i gramatury w wykonaniu laboratoryjnym i przemysłowym (online) działają w sposób bezstykowy i nie niszczą badanej próbki. Do pomiaru wykorzystuje się zjawisko częściowego pochłaniania promieniowania przez badaną próbkę. Wiązka fal elektromagnetycznych po przejściu przez badane medium pada na detektor przetwarzający zmiany promieniowania na sygnał elektryczny. Zmiana grubości, gramatury mierzonego materiału powoduje zmianę prądu detektora, który wysyłany jest do sterownika mikroprocesorowego. Dostarczone informacje w czasie rzeczywistym (online) lub w aplikacjach laboratoryjnych wpływają na wzrost wydajności i oszczędność użytych surowców. Mierniki, zwłaszcza w wykonaniu online, pozwalają sterować zdalnie procesem produkcyjnym, często w warunkach ekstremalnych, np. w wysokiej temperaturze, przy wysokiej wilgotności lub w dużym zapyleniu.


Dowiedz się więcej: Oprogramowanie TRAWERS PI-SCANPROZastosowanie:
Pomiary grubości i gramatury folii, wyrobów z papieru, tworzyw sztucznych, wełny mineralnej i szklanej, wykładzin podłogowych, gum, płyt wiórowych, blach, rur stalowych i plastikowych oraz warstw wielokompozytowych.

Funkcje:

 • pomiary laboratoryjne i przemysłowe;
 • pomiary skanujące, trawersujące i punktowe;
 • pomiar gramatury i grubości w czasie rzeczywistym;
 • pomiary wielowarstwowe przy zastosowaniu różnych rodzajów
  detektorów;
 • automatyczna kalibracja i wykrywanie brzegów materiału;
 • automatyczne odłączenie źródła promieniowania w przypadku
  zaniku zasilania lub zadziałania systemu STOP;
 • automatyczna archiwizacja, zapis i wizualizacja danych
  pomiarowych za pomocą komputera;
 • sygnalizacja przekroczenia tolerancji technologicznych;
 • gabaryty miernika przystosowane do szerokości materiału;
 • bezstykowy, ciągły pomiar przy pomocy:
 • ruchomej głowicy skanującej,
 • punktowo – jedną lub kilkoma głowicami.

Dowiedz się więcej: Typy głowic pomiarowych PI-SCANPRO


Producent:
 POLON-IZOT sp. z o.o.

DO POBRANIA:Dowiedz się więcej: Przykłady realizacjiDopasuj urządzenie do swoich potrzeb: