Papier i drewnoPodstawowymi surowcami, które wykorzystuje się do produkcji papieru są włókna roślinne oraz rośliny jednoroczne. Oprócz powyższych surowców stosuje się także tzw. surowce wtórne, do których zaliczamy makulaturę. W wyniku obróbki chemicznej z drewna uzyskujemy masę celulozową, natomiast w wyniku obróbki mechanicznej ścier drzewny. Właśnie z tych dwóch surowców produkuje się większość papieru na całym świecie.


Produkcję papieru możemy podzielić na dwie fazy. Pierwsza z nich to przygotowanie masy papierniczej. Pierwszą częścią tej fazy jest rozdrobnienie surowca, które wpływa na wszelkie późniejsze właściwości papieru. W następnej części masa celulozowa łączy się z dodatkami, takimi jak: woda, barwniki, klej, kreda. Dodatki pozwalają polepszyć właściwości papieru, np. dodatek w postaci kleju nadaje odpowiedniej odporności na przenikanie cieczy. W celu odsączenia masy z nadwyżki wody przekłada się ją na specjalistyczne sita. Kolejnym etapem jest spilśnianie papieru. Proces ten polega na prawidłowym rozłożeniu włókien za pomocą walca.


Faza druga to już właściwa produkcja papieru. Wstęga papieru kierowana jest do pras, gdzie ponownie traci część wody i ulega sprasowaniu, a następnie trafia do cylindrów suszących. W cylindrach podgrzewana jest do wysokich temperatur, co pozwala na stopienie się żywicy i odparowanie pozostałości wody. Dzięki tym procesom wstęga formuje się równomiernie. W końcowym etapie drugiej fazy wstęga poddawana jest schłodzeniu i zwinięciu.


Każdy papier ma swoje indywidualne cechy, które nazywamy własnościami. Wpływają one zarówno na wygląd papieru jak i na jego użyteczność. Wśród nich wyróżniamy:

  • gramaturę – stanowi główny parametr jakościowy, informuje o rozkładzie masy na metrze kwadratowym (g/m²),
  • białość – uzależnioną od surowca i stosowanych dodatków,
  • chłonność oleju – określająca zdolność przyjmowania farby,
  • gęstość pozorna – iloraz gramatury do grubości materiału,
  • grubość,
  • nieprzezroczystość – opór na przenikania światła,
  • wilgotność.Do kontroli on-line gramatury i grubości papieru polecamy  system PI-SCANPRO.Rekomendowane urządzenia do papieru i drewna: