Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy jest działem gospodarki, który skupia się na wytwarzaniu produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia, takich jak: mięsne, mleczne, cukiernicze, nabiałowe, gorzelnicze.Tworzy jedną z najważniejszych i najszybciej rosnących gałęzi polskiej gospodarki. Na półkach sklepowych powszechnie dostępna jest śmietana czy serek homogenizowany. Do ich wytworzenia wykorzystuje się m.in. proces homogenizacji, czyli proces polegający na wytworzeniu jednorodnej mieszaniny z dwóch bądź więcej składników niemieszających się ze sobą w warunkach normalnych.Homogenizacja pozwala na podnoszenie ujednorodnienia struktury, a co się z tym wiąże większą stabilność emulsji. Efektem procesu jest nierozwarstwiająca się, jednorodna zawiesina. Wysokociśnieniową homogenizację wykonuje się w browarnictwie, gdyż jej główną zaletą jest uzyskanie większego bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktu. Dlatego też często stosuje się ją jako alternatywę dla procesów pasteryzacji i sterylizacji.Urządzenie wykorzystywane do homogenizacji nazywamy homogenizatorami. Najczęściej stosowane są homogenizatory wirnikowe i ciśnieniowe. Ich działanie opiera się na przeciskaniu produktu przez wąskie szczeliny pod zwiększonym ciśnieniem. Dodatkowo powstawanie emulsji może nastąpić w skutek działania ultradźwięków lub intensywnego mieszania.

Do procesu homogenizacji polecamy Homogenizator WK25 PRO, który przeznaczony jest do 100% bezstratnej homogenizacji materiału wsadowego.

Rekomendowane urządzenia do produktów spożywczych: