Przemysłowe mierniki grubości
i gramatury

Miernik przemysłowy działa w sposób bezdotykowy i nie niszczy badanej próbki. Służy do ciągłych pomiarów grubości i/lub gramatury. Do badania wykorzystuje zjawisko częściowego pochłaniania promieniowania.

Mierniki znajdują zastosowanie w przemyśle lekkim, drzewno- papierniczym i metalurgicznym. Służą do pomiarów grubości i gramatury folii, wyrobów z papieru, tworzyw sztucznych, wełny mineralnej i szklanej wykładzin podłogowych, gum, płyt wiórowych, blach, rur stalowych i plastikowych oraz warstw wielokompozytowych.