POLON-IZOT oficjalnym dystrybutorem źródeł izotopowych Eckert Ziegler w Polsce!

Pragniemy poinformować że POLON-IZOT sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem w Polsce produktów Eckert & Ziegler (Eckert & Ziegler Isotope Products GmbH Niederlassung Braunschweig Harxbütteler Strasse 3 38110 Braunschweig Germany) – https://www.ezag.com/home/ w zakresie produktów: – Źródeł przemysłowych – https://www.ezag.com/home/products/isotope_products/industrial_sources/

POLON-IZOT członkiem PKTK

POLON-IZOT Partnerem Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych Polski Klaster Technologii Kompozytowych tworzy silny podmiot reprezentujący potrzeby branży kompozytowej. Promuje polskie technologie, firmy i instytucje zajmujące się wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem elementów kompozytowych. Dodatkowo promuje także polską myśl technologiczną dotyczącą urządzeń i

POLON-IZOT członkiem Parku Technologicznego „Żerań”

POLON-IZOT członkiem Parku Technologicznego „Żerań” Ideą Parku Technologiczny „Żerań” jest stworzenie optymalnych warunków do wdrażania nowych inicjatyw, usług i produktów. Główną działalnością Parku jest wspieranie, pomoc w tworzeniu i promocji innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii

CLICK-WATCH-TALK 2.0

CLICK-WATCH-TALK 2.0  Druga edycja eksperckich spotkań online dla branży materiałów kompozytowych. 24-25 marca 2021 roku 5 bloków tematycznych: kompozyty metalowe – teraźniejszość i przyszłość; kompozyty hybrydowe: polimer-metal; monitorowanie uszkodzeń i naprawa kompozytów polimerowych; automatyzacja procesów wytwarzania kompozytowych rur i zbiorników