CLICK-WATCH-TALK 2.0 

Druga edycja eksperckich spotkań online dla branży materiałów kompozytowych.

24-25 marca 2021 roku


5 bloków tematycznych:

  • kompozyty metalowe – teraźniejszość i przyszłość;
  • kompozyty hybrydowe: polimer-metal;
  • monitorowanie uszkodzeń i naprawa kompozytów polimerowych;
  • automatyzacja procesów wytwarzania kompozytowych rur i zbiorników do przesyłania i przechowywania wodoru;
  • druk 3D – perspektywy dla materiałów kompozytowych.

Specjaliści, praktycy, naukowcy, a wszystko dopełnione przykładami wdrożeń!


CLICK-WATCH-TALK 2.0

You May Also Like