Aparat do pomiaru gęstości nasypowej


Aparat  typ PI-MGES 01 NAS  przeznaczony jest do określenia gęstości nasypowej, ciężaru nasypowego, czasu przesypywania sypkości proszków lub innych materiałów. Przykładowo miarą gęstości nasypowej jest stosunek masy do jednostki objętości materiału przesypywanego przez określony lejek do cylindra pomiarowego o pojemności 100 cm3. Nadmiar materiału usuwa się wzdłuż krawędzi, a masę zawartości oznacza się wagowo. Gęstość nasypową wyraża się w gramach na mililitr.

Dane techniczne:

  • lejek: 115 mL *
  • kubek pomiarowy: 100 mL*
  • wymiary: ok. 210 mm x 160 mm x 240 mm *
  • spełnia między innymi normy: DIN PN-EN ISO 60, DIN EN ISO 61, DIN ISO 171, PN-EN ISO 4490 

             * inny wymiar według odpowiednich norm lub uzgodnienia


PRODUKTY POWIĄZANE
Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb:

Do pobrania: