Przemysłowe mierniki gęstości
i stężenia

Mierniki gęstości, stężenia, temperatury i przepływu służą do bezstykowych, ciągłych pomiarów cieczy w rurociągach lub zbiornikach o całkowitym wypełnieniu przestrzeni pomiarowej. Do pomiaru gęstości cieczy wykorzystano zjawisko częściowego pochłaniania przez badane medium wiązki promieniowania jonizującego. Miarą gęstości cieczy jest stopień pochłaniania promieniowania. Wiązka po przejściu przez badane medium pada na detektor przetwarzający zmiany promieniowania na prąd jonizacyjny. Zmiana gęstości, koncentracji oraz stężenia mierzonej substancji powoduje zmianę prądu detektora, który wysyłany jest do sterownikami koprocesorowego jednostki nadzorująco -sterującej CPU. Sterownik zgodnie z programem interpretuje zmiany sygnału wejściowego i podaje wyniki pomiaru gęstości/ stężenia w sposób cyfrowy na wyświetlaczu cyfrowym oraz prądowo i analogowo na wyjściach. Sygnały wyjściowe cyfrowo- analogowe mogą być wykorzystane do sterownia zaworami lub pompami regulującymi poziom gęstości i stężenia medium w zbiorniku.


Funkcje:

  • pomiar gęstości, stężenia, temperatury i przepływu kwasów, zasad, roztworów soli i innych mediów;
  • wynik pomiaru podawany jest na wyświetlaczu cyfrowym i wyjściach analogowych i cyfrowych miernika;
  • praca ciągła przystosowana do panujących warunków przemysłowych;
  • automatyczna rejestracja i archiwizacja wyników;
  • automatyczna korekta temperaturowa;
  • protokoły: MODBUS RTU, HART.DO POBRANIA:PRODUKTY POWIĄZANE
Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb: