Przemysłowe mierniki poziomu

Mierniki i sygnalizatory poziomu służą do bezstykowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy, proszków, kruszyw i ciał stałych. Wiązka, po przejściu przez badaną przestrzeń pomiarową, pada na detektor przetwarzający zmiany promieniowania na wielkość poziomu. Sygnały wyjściowe cyfrowo-analogowe mogą być wykorzystane do sterownia zaworami, pompami lub innymi elementami wykonawczymi regulującymi mierzony poziom.Zastosowanie:

 • pomiar poziomu stężonych kwasów, zasad, roztworów soli oraz zawiesin;
 • monitorowanie procesu krystalizacji oraz polimeryzacji;
 • pomiar poziomu ciał stałych w tym kruszywa na taśmociągach;
 • pomiar poziomu proszków;
 • pomiar stopnia napełnienia zbiorników, butli.


Funkcje:

 • pomiar i sygnalizacja mierzonego poziomu;
 • wynik pomiaru podawany jest na wyświetlaczu cyfrowym i wyjściach analogowo-cyfrowych;
 • praca ciągła przystosowana do panujących warunków przemysłowych;
 • automatyczna rejestracja i archiwizacja wyników;
 • automatyczna korekta temperaturowa;
 • protokoły: MODBUS RTU, HART.
Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb:

DO POBRANIA: