Miernik dozymetryczny pomieszczeń

Miernik PI-MSKA 02 POM przeznaczony jest do ciągłego (online) monitoringu skażeń środowiskowych, aktywności promieniotwórczej, aktywności promieniotwórczej preparatów, dawki promieniowania jonizującego (promieniowanie gamma, promieniowanie alfa, promieniowanie beta, promieniowanie X) poszczególnych pomieszczeń, (np. pracowni rentgenowskich, pomieszczeń z preparatami promieniotwórczymi), lub monitoringu całych obiektów. Zainstalowane w pomieszczeniach sondy umożliwiają wykonywanie precyzyjnych pomiarów w szerokim zakresie dawek, od np. nSv/h do kilkuset Sv/h. Wyniki pomiarów są przekazywane na bieżąco na odległość drogą radiowa lub kablową do centrum monitorującego.DO POBRANIA:


Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb: