Miernik on-line skażenia popiołów

Miernik PI-MSKA 02 POP przeznaczony jest do pomiaru skażenia radionuklidami naturalnymi popiołów bezpośrednio w zbiornikach współpracujących z elektrofi ltrami. Poziom zawartości radioaktywnych pierwiastków szeregu torowego, uranowo – radowego oraz potasu w popiołach mierzony jest przy pomocy specjalnej sondy radiometrycznej umieszczonej wewnątrz zbiornika. Metoda ta umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów spektrometrycznych naturalnych i sztucznych radionuklidów w szerokim zakresie ich stężeń. Miernik pozwala na stałą kontrolę(online) stopnia skażenia popiołów lub  innego medium. Wyniki pomiarów są przekazywane na bieżąco na odległość drogą radiową do centrum monitorującego.DO POBRANIA:PRODUKTY POWIĄZANE


Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb: