Miernik skażenia powietrza

Miernik pomiaru radioaktywności powietrza typ PI-MSKA 02 POW jest przeznaczony do wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w atmosferze. Skażenie powietrza wykrywane jest na podstawie analizy cząsteczek zbieranych na filtrze. Pobór próbek może być prowadzony w zmiennych warunkach atmosferycznych, takich jak: temperatura, ciśnienie, wilgotność. Metoda ta umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów spektrometrycznych naturalnych i sztucznych radionuklidów w szerokim zakresie ich stężeń. Całość aparatury zainstalowana jest w wolnostojącej obudowie stacji. Miernik pozwala na stałą kontrolę (online) stopnia skażenia powietrza. Wyniki pomiarów są przekazywane na bieżąco na odległość drogą radiową do centrum monitorującego.


Funkcje:

  • ciągły spektrometryczny pomiar radioaktywności promieniowania gamma aerozoli zebranych na filtrze stacji;
  • zbieranie widma z automatyczną stabilizacją i analiza wyników pomiaru w 8 oknach pomiarowych przy użyciu komputera PC;
  • rejestracja mocy dawki promieniowania w funkcji ilości przepływu powietrza przez filtr;
  • współpraca z komputerem poprzez interfejs RS 422/ RS 485.DO POBRANIA:
PRODUKTY POWIĄZANE


Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb: