Przemysłowe mierniki stężenia pyłów

Mierniki zapylenia powietrza – pyłomierze online służą do ciągłego monitorowania stopnia skażenia powietrza pyłami pochodzenia naturalnego oraz sztucznego.

Funkcje:

  • pomiar stężenia pyłów;
  • pomiar ciśnienia, temperatury i wilgotności;
  • korekta wskazań miernika;
  • świetlna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia zaprogramowanych progów stężeń;
  • komunikacja z zakładowym systemem kontroli skażeń z akwizycją danych.


Zdalny system nadzoru

Wygodny nadzór nad mierzonymi parametrami. Możliwość podłączenia wielu urządzeń. Kontrola wielu parametrów procesu.


DO POBRANIA:


Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb: