Źródła przemysłowe

Oferujemy  źródła promieniotwórcze o średniej/wysokiej aktywności do zastosowań przemysłowych i eksperymentalnych.

Dostępne radionuklidy to: 241 Am, 241 Am/Be, 133 Ba, 109 Cd, 252 Cf, 57 Co, 60 Co, 137 Cs, 152 Eu, 55 Fe, 153 Gd, 85 Kr, 22 Na, 63 Ni ,  147 µm, 106 Ru, 75 Se, 90 Sr i 169 Yb oraz inne na zapytanie.

W zależności od radionuklidu źródła posiadają pojedynczą lub podwójną enkapsulację z okienkiem stalowym lub tytanowym.

Źródła przemysłowe dostarczane przez POLON-IZOT są powszechnie wykorzystywane do:

  • Chromatografia gazowa
  • Fluorescencja X
  • Stacjonarne lub przenośne oprzyrządowanie do pomiaru grubości, poziomu, wilgotności
  • Przemysłowe aparaty rentgenowskie
  • Monitorowanie szybu naftowego
  • Badania w dziedzinie energii jądrowej

Istnieje możliwość zamówienia źródeł o niestandardowej geometrii, nasi Specjaliści  są do Twojej dyspozycji, aby zweryfikować wykonalność i poprowadzić Cię w procesie identyfikacji i zakupu źródła, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Źródła są dostarczane  zazwyczaj w ciągu 8-10 tygodni od otrzymania zamówienia.

POLON-IZOT jest w stanie obsłużyć każdy krytyczny problem lub prośbę związaną z zarządzaniem i transportem źródeł promieniotwórczych dzięki własnemu Zespołowi,  który jest w stanie wesprzeć każdego klienta.

Więcej informacji o źródłach przemysłowych

Wyślij swoje zapytanie ofertowe